Announcement

2020 GM Klang Raya Tetap Raya - Kempen Beli Sambil Derma
2020 GM Klang Raya Tetap Raya - Kempen Beli Sambil Derma

GM Klang Raya Tetap Raya 2020 - Kempen Beli Sambil Derma

Tarikh kempen: 11 Mei 2020 - 23 Mei 2020

Terma & Syarat:
1. Terbuka kepada SEMUA kecuali kakitangan GM Klang, para pemborong GM Klang, kakitangan mereka dan / atau anak syarikat bersekutu.
2. Kempen ini akan bermula dari 11 Mei 2020 hingga 23 Mei 2020.
3. Resit pembelian mestilah dari kedai-kedai yang berdaftar di Pusat Pemborong GM Klang dan menunjukkan maklumat pembelian, butiran syarikat dan cop syarikat.
4. Hanya resit pembelian dengan jumlah RM100 ke atas dalam satu (1) resit yang boleh diterima dan sah untuk menebus produk istimewa tersebut. Satu (1) resit pembelian dibenarkan membuat pembelian hanya untuk satu (1) produk istimewa sahaja.
5. Satu (1) pelanggan dibenarkan membeli maksima lima (5) produk istimewa sehari.
6. Pembelian produk istimewa ini harus dilakukan pada tarikh yang sama yang dinyatakan dalam resit pembelian. Penebusan yang dibuat sehari selepas / sebelum tarikh pembelian tidak diterima.
7. Wang tunai tidak dibenarkan untuk membeli produk istimewa ini. Pembayaran harus dibayar terus ke akaun bank GAMUDA GM KLANG SDN BHD.
Pemegang Akaun Bank: GAMUDA GM KLANG SDN BHD
Nama Bank: MAYBANK
Nombor Akaun Bank: 5140 4860 4299
8. Produk istimewa di bawah kempen ini adalah terhad dan berdasarkan "First Come First Serve".
9. Produk istimewa yang dibeli di bawah kempen ini tidak dibenarkan untuk ditukar setelah pembayaran dibuat. Sebarang permintaan untuk penggantian barangan dalam bentuk lisan atau tulisan atau yang lain tidak akan dilayan sama sekali.
10. Semua kos pengangkutan dan urusan untuk mengangkut produk istimewa yang telah dibeli adalah di bawah tanggungjawab pelanggan. Pihak pengurusan tidak akan memenuhi sebarang permintaan.
11. Penyertaan yang ‘TIDAK MENGIKUTI’ syarat kempen akan dianggap tidak sah.
12. Pihak pengurusan berhak untuk mengubah Terma & Syarat tanpa membuat makluman awal.

Back
Top